Chứng chỉ BEC là gì

Chứng chỉ BEC được Cambridge English công nhận để đánh giá kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh thương mại và doanh nghiệp.

Chứng chỉ BEC – Business English Certificate dành cho những ai đang chuẩn bị bước vào lĩnh vực kinh doanh và thương mại quốc tế.

BEC có 3 cấp độ là BEC Preliminary, BEC vantage và BEC Higher.

Sài Gòn Vina, chứng chỉ BEC là gìBEC đem lại lợi ích gì.

Khóa học đem lại các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết nhằm nâng cao năng suất làm việc cũng như vượt trội hơn trong lĩnh vực nghiên cứu kinh doanh thương mại.

Chứng chỉ được chấp nhận bởi các công ty đa quốc gia hàng đầu, các trường đại học cũng như các trường chuyên ngành thương mại quốc tế ở Anh, Mỹ, Úc.

Khi đăng ký khóa CIP BEC, học viên còn được học những kỹ năng kinh doanh cũng như tham gia thi lấy chứng chỉ.

Những kỹ năng có được từ khóa BEC ở CIP.

Viết báo cáo và thư từ chuyên ngành thương mại.

Đọc hiểu các bài viết được xuất bản chuyên ngành.

Nghe hiểu và trình bày ý kiến cá nhân trong các cuộc họp.

Bài viết chứng chỉ BEC là gì được biên soạn bởi duanmasterithaodien.com.

0913.756.339