Cho thuê 4 phòng ngủ - Duplex - Penthouse Masteri Thảo Điền

Diện tích: 118m² - 2 pn 3 wc - Mã tin: 48-9587

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 194m² - 3 pn 4 wc - Mã tin: 48-9589

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 290m² - 3 pn 3 wc - Mã tin: 48-5695

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 177m² - 4 pn 4 wc - Mã tin: 48-5097-96

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 144m² - 3 pn 3 wc - Mã tin: 57-9689

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 257m² - 3 pn 3 wc - Mã tin: 57-5994

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 129m² - 3 pn 3 wc - Mã tin: 57-5995

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 250m² - 4 pn 3 wc - Mã tin: 57-5898

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 137m² - 3 pn 3 wc - Mã tin: 67-9690

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 156m² - 4 pn 3 wc - Mã tin: 67-6595

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 140m² - 4 pn 3 wc - Mã tin: 68-6590

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 143m² - 3 pn 3 wc - Mã tin: 77-9693

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

0913.756.339