Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ Masteri Thảo Điền

Diện tích: 98m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 48-8490

Giá: 26 triệu/th - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 91m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 87-7093

Giá: 28 triệu/th - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 94m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 68-9694

Giá: 26 triệu/th - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 99m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 47-5889

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 99m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 47-5989

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 99m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 47-6389

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 99m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 47-7089

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 99m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 47-8189

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 99m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 47-9289

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 98m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 47-5890

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 98m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 47-6690

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 98m² - 3 pn 2 wc - Mã tin: 47-6990

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

0913.756.339