Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Masteri Thảo Điền

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 47-6998

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 47-7498

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 47-8198

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 47-8298

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 47-8398

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 47-8X98

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 47-9298

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 47-9398

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 48-6398

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 48-6498

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 48-6X98

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 51m² - 1 pn 1 wc - Mã tin: 48-7098

Giá: triệu/th - Tình trạng: Đã cho thuê

0913.756.339