Bán căn hộ 2 phòng ngủ Masteri Thảo Điền

Diện tích: 63m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 87-6798

Giá: 4,6 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 62m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 78-7689

Giá: 4,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 71m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 67-6091

Giá: 5,45 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 64m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 87-9492

Giá: 4,35 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 66m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 88-9194

Giá: 4,8 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 72m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 57-9095

Giá: 5,6 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 75m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 47-9992

Giá: thương lượng - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 75m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 48-8691

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 75m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 48-9991

Giá: thương lượng - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 68m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 57-9989

Giá: thương lượng - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 73m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 57-90

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 73m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: 57-7091

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

0913.756.339