Ô tô tiếng Nhật là gì

Ô tô trong tiếng Nhật được gọi là “kuruma” (車), là một phương tiện giao thông phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay.

Từ đồng nghĩa với ô tô trong tiếng Nhật:

Kuruma (車): Ô tô.

Jidōsha (自動車): Xe hơi.

Ô tô tiếng Nhật là gì, SGVTakushī (タクシー): Taxi.

Từ vựng, mẫu câu liên quan đến ô tô bằng tiếng Nhật:

Unten suru (運転する): Lái xe.

Noru (乗る): Lên xe.

Oriru (降りる): Xuống xe.

トヨタは日本の有名な自動車メーカーです。

Toyota wa Nihon no yūmeina jidōsha mēkā desu.

Toyota là hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng của Nhật.

車は便利なので、多くの人に使われています。

Kuruma wa benrinanode, ōku no hito ni tsukawa rete imasu.

Vì xe hơi tiện lợi nên được nhiều người sử dụng.

遅れないようにタクシーを呼びましょう。

Okurenai yō ni takushī o yobimashou.

Để không bị trễ, chúng ta hãy gọi taxi đi.

Bài viết ô tô tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi duanmasterithaodien.com.

0913.756.339