Những câu chúc sức khỏe bằng tiếng Hàn

Những lời chúc sức khỏe bằng tiếng Hàn sẽ giúp bạn thêm lịch thiệp trong giao tiếp. Hãy tham khảo bài viết dưới đây từ duanmasterithaodien.com để tìm hiểu cách người Hàn chúc sức khỏe nhau như thế nào.

Những lời chúc sức khỏe gửi đến những người thân yêu trong gia đình, bạn bè thân thiết là biểu hiện của sự quan tâm của bạn đối với họ.

Dưới đây là những câu chúc sức khỏe bằng tiếng Hàn hay sử dụng mà duanmasterithaodien.com tổng hợp.

1. 건강하시기를 바랍니다.

(Kon kang ha si ki rưl ba ram ni ta.)

Chúc bạn luôn khỏe mạnh.

2. 새해 가족 모두 화목하시고 건강하시기를 기원합니다.

(I cheon i sip nyeon se he ka chôk mô du hoa muk ha si kô kon kang ho si rưl ki won ham ni ta.)

Chúc cả gia đình năm mới khỏe mạnh, thuận hòa.

3. 오래 사세요.

(O le sa sae yo.)

Chúc trường thọ.

4. 오래 오래 살고 행복하십시오.

(O le o le sal go heng bok ha sip si o.)

Chúc sống lâu và hạnh phúc.

5. 늘 건강하시고 소원 성취하시기를 바랍니다.

(Nưl kon kang ha si kô sô won song chuy ha si ki rưl ba ram ni ta.)

Chúc luôn luôn khỏe mạnh và đạt được mọi ước nguyện.

6. 건강 잘 챙기세요.

(Kon kang chal cheng ki se yo.)

Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Bài viết những câu chúc sức khỏe bằng tiếng Hàn được biên soạn bởi duanmasterithaodien.com.

0913.756.339