S/O là viết tắt của từ gì trong xuất nhập khẩu

S/O là viết tắt của Shipping Order trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, có nghĩa là một đơn đặt hàng vận chuyển được sử dụng để xác nhận rằng người vận chuyển đã đặt một vị trí trên tàu.

S/O (Shipping Order) trong xuất nhập khẩu được phát hành bởi công ty vận chuyển đến người giao hàng.

Shipping Order dùng để xác nhận nơi đặt hàng, kiểm tra hàng hóa tại nhà ga, container hoặc bến tàu để nhận số hàng hóa theo quy định.

S/O gồm nơi đặt hàng, tên và địa chỉ người môi giới hải quan hoặc người giao nhận.

Số lượng đơn hàng mua, số tàu và số chuyến đi, thời gian tàu khởi hành, ngày và địa điểm giao nhận hàng, ngày hết hạn nhận chở hàng, số kiện hàng và loại kiện hàng.

S/O phải đi kèm với biên nhận tàu và người giao hàng phải xuất trình hai chứng từ này và các chứng từ khác được yêu cầu trong quá trình giao hàng cho bên người nhận hàng kiểm tra.

Bài viết S/O là viết tắt của từ gì trong xuất nhập khẩu được tổng hợp bởi duanmasterithaodien.com.

0913.756.339