Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh cho khách hàng

Gửi lời chúc Giáng Sinh bằng tiếng Anh tới khách hàng là một phần quan trọng để duy trì mối quan hệ gần gũi, tạo liên kết vững chắc và nhận được lòng tin cậy, sự đánh giá cao từ phía khách hàng.

Một số lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh cho khách hàng:

Thank you for being a wonderful client. We appreciate your support over the past year. Sending our best wishes at Christmas.

Cảm ơn bạn đã là một khách hàng tuyệt vời. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của bạn trong hơn một năm qua. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi vào Giáng sinh.

Wishing you joy at Christmas and prosperity in the coming year. Thank you for being such an important part of what we do.

Chúc bạn vui vẻ trong Giáng sinh và thịnh vượng trong năm tới. Cảm ơn bạn đã là một phần quan trọng của những gì chúng tôi làm.

To our favorite client, may your Christmas be bright and filled with promise.

Gửi khách hàng yêu thích của chúng tôi, chúc Giáng sinh của bạn sẽ tươi sáng và tràn đầy lời hứa.

Thank you for your support during the past year. We value our opportunity to serve you and look forward to doing so in the future. May your Christmas be happy and blessed.

Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ của bạn trong năm qua. Chúng tôi đánh giá cao cơ hội của chúng tôi để phục vụ bạn và mong muốn tiếp tục như vậy trong tương lai. Chúc Giáng sinh của bạn được hạnh phúc và may mắn.

Sending warm wishes and goodwill from our company to yours. Merry Christmas.

Gửi lời chúc ấm áp và thiện chí từ công ty chúng tôi đến bạn. Giáng sinh vui vẻ.

To a special customer, may your success continue as we come to the end of another year. Have a wonderful Christmas.

Gửi một khách hàng đặc biệt, chúc thành công của bạn sẽ tiếp tục khi chúng ta kết thúc một năm nữa. Chúc một Giáng sinh tuyệt vời.

Bài viết lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh cho khách hàng được tổng hợp bởi duanmasterithaodien.com.

0913.756.339