“Trình dự án sân bay Long Thành lúc này không có lợi”

“Nhiều đại biểu Quốc hội chia sẻ làm sân bay Long Thành là cần thiết, tuy nhiên đưa dự án sân bay Long Thành vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, bởi chúng ta đang bàn nhiều đến nợ công”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, ngày 21/10.

Ông Thăng cũng khẳng định, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là không thể. Cần thiết phải đầu tư một sân bay mới để phục vụ cho yêu cầu của đất nước.

Thưa ông, dự án sân bay Long Thành đã được xin ý kiến Bộ Chính trị, vậy ý kiến của Bộ Chính trị thế nào?Trong Nghị quyết 13 của Trung ương nêu rõ là sử dụng nguồn vốn ODA và huy động các nguồn lực khác để đầu tư. Thực tế khi triển khai cụ thể thì phải báo cáo Bộ Chính trị.

Hiện nay dự án Long Thành đã báo cáo với Bộ Chính trị, nhưng Bộ Chính trị chưa xem xét triệt để vì Quốc hội vẫn chưa thông qua. Cho nên cần xem ý kiến của Quốc hội, sau đó Chính phủ sẽ tiếp thu và lại báo cáo lại lần nữa để Bộ Chính trị cho ý kiến.

Vậy lý do Quốc hội chưa quyết định chủ trương đầu tư dự án sân bay Long Thành tại kỳ họp này là gì?

Vì thời điểm này chưa phù hợp.

Nhiều đại biểu Quốc hội chia sẻ làm sân bay Long Thành là cần thiết, tuy nhiên đưa dự án sân bay Long Thành vào lúc này rõ ràng là không có lợi, bởi chúng ta đang bàn nhiều đến nợ công.

Việc tính toán làm sân bay Long Thành làm sao phải ở trong sự phát triển chung của đất nước, phải đảm bảo các tiêu chí về nợ công cũng như trả nợ mà Quốc hội đã đề ra.

Dự án sân bay Long Thành kỳ này không phải trình để Quốc hội phê duyệt triển khai ngay mà là xin chủ trương. Còn từ xin chủ trương đến lập báo cáo khả thi đến lúc triển khai là cả quãng thời gian dài, không thể nhanh được.

Báo cáo tiền khả thi khái toán số tiền khoảng 7,8 tỷ USD chia làm hai giai đoạn 1A và 1B, giai đoạn 1A khoảng hơn 5 tỷ. Số tiền này được huy động bằng nhiều nguồn, ngân sách chỉ lo giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư, trụ sở các cơ quan như hải quan, thuế, an ninh…

Tổng số dự kiến khoảng 24 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên 24 nghìn tỷ cũng là con số quá lớn so với hoàn cảnh hiện tại.

Mà vốn cũng chỉ là một trong nhiều vấn đề khó khăn thôi, còn nhiều vấn đề lắm. Ngay chuyện giải phóng mặt bằng, bây giờ có thể nói gần 100% người dân đã đồng ý ký hết, tỉnh Đồng Nai họ quản lý tốt, thỏa thuận với từng người dân. Nhưng thực tế khi Quốc hội quyết định đầu tư rồi thì giá đất lại khác ngay.

Theo Nghị quyết 49 của Quốc hội thì dự án phải trình qua hai lần, nếu thông qua chủ trương. Tại kỳ họp này chưa quyết định nên phải tiếp tục làm dự án khả thi để trình Quốc hội, lúc đó Quốc hội mới quyết làm hay không làm.

Nhiều người đặt vấn đề sau 2020 mới xây sân bay Long Thành, Bộ trưởng nghĩ sao?

Đúng là nhu cầu phải 2025 mới cần có, nhưng để lúc 2025 có sân bay hoạt động thì phải chuẩn bị từ bây giờ.

Thông thường với các dự ánn lớn nhiều nước thường thuê tư vấn quốc tế lập dự án, được các định chế tài chính thẩm định. Nếu hiệu quả, chủ đầu tư có thể vay ngân hàng mà không cần bảo lãnh, không lo nợ công. Tại sao dự án Long Thành không làm như vậy?

Là do vẫn chưa có báo cáo khả thi, cho nên vẫn chưa thể làm được chứ không phải không làm. Quốc hội chưa đồng ý chủ trương thì báo cáo tiền khả thi cũng chỉ có một con số hết sức khái toán.

Còn để đảm bảo chính xác, đầy đủ hơn phải có khảo sát, thiết kế, phải có tiền mới làm được báo cáo khả thi.

Nếu bây giờ cứ đi làm báo cáo khả thi mà Quốc hội không thông qua thì cũng thành chuyện.

0913.756.339