Masteri Thảo Điền bán 2 phòng ngủ view sông block T3A 73m2 căn hộ số 2

Giá chào bán: Cập nhật mới nhất. Tình trạng: Đang chào bán

Bán Masteri Thảo Điền 2 phòng ngủ toà T1A căn hộ số 7 rộng 64m2 view L81

Giá chào bán: Cập nhật mới nhất. Tình trạng: Đang chào bán

Bán căn hộ Masteri Thảo Điền toà T2B căn số 6 2 phòng ngủ 68m2 view sông

Giá chào bán: Cập nhật mới nhất. Tình trạng: Đang chào bán

Bán 2 phòng ngủ Masteri Thảo Điền block T5A view sông căn hộ số 8 75m2

Giá chào bán: Cập nhật mới nhất. Tình trạng: Đang chào bán

Masteri Thảo Điền 2 phòng ngủ bán view hồ bơi block T4B căn số 10 68m2

Giá chào bán: Cập nhật mới nhất. Tình trạng: Đang chào bán

Bán Masteri Thảo Điền 2 phòng ngủ view L81 toà T5B căn hộ số 7 rộng 75m2

Giá chào bán: Cập nhật mới nhất. Tình trạng: Đang chào bán