Posts

Khó xảy ra 'bong bóng' bất động sản

. Trong đó, thị trường sơ cấp có khoảng 26. 000…