CĂN HỘ 1

– Toà: T3A

– Tầng: 12

– Giá: 950 USD/tháng (đã bao gồm phí quản lí). Chưa thương lượng.

CĂN HỘ 2

– Toà: T3A

– Tầng: 21

– Giá: 1150 USD/tháng (đã bao gồm phí quản lí). Chưa thương lượng.

CĂN HỘ 3

– Toà: T4A

– Tầng: 31

– Giá: 800 USD/tháng (đã bao gồm phí quản lí). Chưa thương lượng.

CĂN HỘ 4

– Toà: T5A

– Tầng: 37

– Giá: 950 USD/tháng (đã bao gồm phí quản lí). Chưa thương lượng.

CĂN HỘ 5

– Toà: T5B

– Tầng: 17

– Giá: 1000 USD/tháng (đã bao gồm phí quản lí). Chưa thương lượng.